Tình hình cháy nổ trang cả nước năm nay đang có xu hướng gia tăng, rất nhiều vụ cháy nổ lớn nhỏ đã xảy ra do nhiều nguyên nhân trong đó phần lớn là do bất cẩn của người dân, việc trang bị thiết bị pccc vẫn còn bị xem nhẹ là nguyên nhân chính gây ra những tai nạn thương tâm. Thành công xin gửi tới tài liệu hướng dẫn an toàn PCCC